08 နိုဝင်ဘာ 2019 - ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာအဖွဲ့ပေါ်လစီRTL.fr. တွင် 08 နို ၀ င်ဘာ 2019 မှ Olivier Bost နှင့် L'Edito ပိုလစ်ခ်ကတ်ကိုရှာပါ။

https://www.rtl.fr/actu/politique/reforme-des-retraites-le-gouvernement-s-enfonce-tout-seul-7799417258

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=zDpm1PoA4jI