စောင့်ကြည့်ရမည့်အမျိုးသမီးများ - မိန်းကလေးများအတွက် Angelina Jolie မူလတန်းကျောင်း - ဗီဒီယိုယခုအပတ် #WomentoWatch တွင် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဇာတ်ညွှန်းပြောင်းပြီးကင်ညာမြောက်ပိုင်း Kakuma ဒုက္ခသည်စခန်းရှိ Angelina Jolie မူလတန်းကျောင်းမှဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအတန်းများ၊ အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ကြသည်။

#AngelinaJolieGirlsPrimarySchool #Kakuma #Kenya

ပိုမိုသိရှိလိုပါက, www.voaafrica.com သွားရောက်ကြည့်ရှု

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=kaU71EcLOr8