အီဗန်ကာ Trump ကသတင်းပေးသူ၏ဝိသေသလက္ခဏာသည်ဆီလျှော်မှုမရှိဟုဆိုသည် - ဗီဒီယိုသမ္မတ Trump ၏သမီးနှင့်အကြံပေးမှုသည် ဆက်လက်၍ စွဲချက်တင်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုအစပျိုးပေးသောသတင်းပေးသူများ၏အရေးပါမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ CBSN သည်သူ၏မှတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုရှိပါတယ်။

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=k2qQIoP4XbA