RTL 08 ၏နံနက်နို ၀ င်ဘာ 2019 - ဗီဒီယိုRTL.fr. အပေါ် Yves Calvi ရဲ့နိုဝင်ဘာလ 08 2019 နှင့်အတူဘန်ဝစ် Matin Find

https://www.rtl.fr/emission/rtl-matin/rtl-matin-du-08-novembre-2019-7799420192

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=h8hjOj3SrCY