08 မှ RTL Petit Matin မှ V ည့်သည်၊ နို ၀ င်ဘာ 2019 - ဗီဒီယိုRTL.fr. တွင် 08 နိုဝင်ဘာ 2019 မှ Julien Sellier နှင့်အတူ RTL Petit Matin ၏ The ည့်သည်ကိုရှာပါ။

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=zR-L3SejVaM