အမျိုးသမီးများသည်နောက်ထပ်တစ်ဝက်ခွဲအခမဲ့အလုပ်လုပ်ကြလိမ့်မည် - ဗီဒီယိုRTL.fr. အပေါ်နိုဝင်ဘာလ 06 2019 ၏ Cyprien Cini နှင့်အတူအချက်အလက်များ၏ surfing ကိုရှာပါ

https://www.rtl.fr/emission/le-surf-de-l-info/le-surf-de-l-info-du-06-novembre-2019-7799399848

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=VGapoCtRhzE