16 အောက်တိုဘာ 2019 - ဗီဒီယိုမှ RTL Petit Matin မှ Guest ည့်သည်RTL.fr. တွင် 16 အောက်တိုဘာ 2019 မှ Julien Sellier နှင့်အတူ RTL Petit Matin ၏ guest ည့်သည်ကိုရှာပါ။

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=5wQgR2LXDrU