အဆိုပါဘန်ဝစ်သတင်းစာ 23h - ဗွီဒီယိုRTL.fr. အပေါ်သတင်းစာအရေးအသားဘန်ဝစ်အောက်တိုဘာလ 10 2019 နှင့်အတူဘန်ဝစ်ကိုရှာပါ

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=5HKTVeguSb0