အဆိုပါဘန်ဝစ်သတင်းစာ - ဗွီဒီယိုRTL.fr. အပေါ်သတင်းစာအရေးအသားဘန်ဝစ်အောက်တိုဘာလ 09 2019 နှင့်အတူဘန်ဝစ်ကိုရှာပါ

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/boulogne-sur-mer-un-chalutier-geant-margiris-repere-dans-la-manche-inquiete-les-pecheurs-francais-7799202415

https://www.rtl.fr/emission/rtl-matin/rtl-matin-du-09-octobre-2019-7799201662

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=bQsdVAnBGRU