ဘန်ဝစ် Soir အောက်တိုဘာလ 09 2019 - ဗွီဒီယိုRTL.fr. အပေါ်အောက်တိုဘာလ 09 2019 ၏ဘန်ဝစ် Soir သောမတ်စ် Sotto Find

https://www.rtl.fr/emission/rtl-soir/rtl-soir-du-09-octobre-2019-7799205825

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=DxkDhX1C380