သူတို့ကအောက်တိုဘာလ 09 2019 အတွက်ကမ္ဘာကြီးအပ္ပယ်လ် - ဗွီဒီယိုကမ္ဘာကြီးကို RTL.fr. အပေါ်အောက်တိုဘာလ 09 2019 ၏သောမတ်စ် Sotto နောက်တဖန်ကျနော်တို့ရှာတွေ့

https://www.rtl.fr/emission/on-refait-le-monde/on-refait-le-monde-du-09-octobre-2019-7799206035

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=ZhiH7PlqfRQ