မွေးနေ့ဧလိရှဗက် II ကိုရသောအခါ Camilla က Parker ပန်းကန်, ကိတ် Middleton, မင်းသမီး Charlotte နှင့် - ဗွီဒီယိုမွေးနေ့အဲလိဇဘက် Camilla က Parker ပန်းကန်, ကိတ် Middleton, မင်းသမီး Charlotte နှင့်ဘုရင်မခွဲထားခဲ့သည်ကြသောအခါ,

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=IXdcHDphpCM