ဘတ်စကက်ဘောပြင်သစ်အကြားဤမျှလောက်ဝမ်းနည်းမှု - ဗွီဒီယိုRTL.fr. အပေါ် 12 စက်တင်ဘာလ 2019 ၏ Cyprien Cini နှင့်အတူအချက်အလက်များ၏ surfing ကိုရှာပါ

https://www.rtl.fr/emission/le-surf-de-l-info/le-surf-de-l-info-du-12-septembre-2019-7798319224

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=3VVHfalLH6c