11 က iPhone နှင့် Apple: Boom သို့မဟုတ်တွေဆီကနေ? - ဗွီဒီယို"ဟုအဆိုပါ Podcast တခုကို Fortt Knox ရှာဖွေရန် http://forttknox.com/apple
» Fortt Knox မှ Subscribe http://youtube.com/forttknox

CNBC သတင်းအွန်လိုင်းနှင့်အတူ Login
နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း Get: http://www.cnbc.com/
Facebook ပေါ်မှာ CNBC သတင်းရှာပါ: http://cnb.cx/LikeCNBC
CNBC သတင်းကို Twitter ပေါ်တွင် Follow: http://cnb.cx/FollowCNBC
CNBC သတင်း Google+ တွင် Follow: http://cnb.cx/PlusCNBC
Instagram ကိုအပေါ် CNBC သတင်းကိုလိုက်နာပါ: http://cnb.cx/InstagramCNBC

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=b49pYaLkQwY