သြဂုတ်လ 23 2019 ၏နားထောင်မိန့်ခွန်း - ဗွီဒီယိုRTL.fr. အပေါ်သြဂုတ်လ 23 2019 ၏ Benedict Tassart နှင့်စကားပြောနားထောင်ရှာပါ

https://www.rtl.fr/emission/les-auditeurs-ont-la-parole/les-auditeurs-ont-la-parole-du-23-aout-2019-7798218191

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=DzhYFGXN0Cw