အရေးပေါ်ဖို့စွန့်ပစ်သည်သူငယ်၏အဖွားသက်သေခံ - ဗွီဒီယိုလေးနက်မတော်တဆမှုပြီးနောက်အလေးအနက်ထားလိုင်လီများ၏ဆေးရုံသို့ဒဏ်ရာရရှိခြင်းနှင့်လွှဲပြောင်းတဲ့ကလေးမလေး၏မိဘ, ပြေးကြ၏။ သားကောင်များ၏အဖွားဘန်ဝစ်အပေါ်သူ၏အံ့သြဖို့သက်သေခံ၏။

https://www.rtl.fr/emission/rtl-midi/rtl-midi-du-21-aout-2019-7798207961

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=YDDotQ3n5iE