ရင်သားကင်ဆာ: တောင်မှ 75 နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်, အန္တရာယ်ရှိတယ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်

<em> ကင်ဆာ </ em> ရင်သားတောင်မှ 75 နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်, အန္တရာယ်ရှိတယ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်

ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား http://lavdn.lavoixdunord.fr/562980/article/2019-04-04/meme-apres-75-ans-le-risque-est-toujours-la