်ထမ်းခေါ်ယူမှုအထူး 1500 လူငယ်များ၏လူငယ် THE NATIONAL Observatory

ကင်မရွန်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုစွဲချက်မေတ္တာရပ်ခံနှင့်ဘယ်တော့မှပေးပို့ပါလိမ့်မည်ဆိုပါကသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း ...

်ထမ်းခေါ်ယူမှုမျက်နှာပြင် agent 27 HIV ပိုး

ကင်မရွန်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုစွဲချက်မေတ္တာရပ်ခံနှင့်ဘယ်တော့မှပေးပို့ပါလိမ့်မည်ဆိုပါကသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း ...

သုတေသန Desk agent

ကင်မရွန်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုစွဲချက်မေတ္တာရပ်ခံနှင့်ဘယ်တော့မှပေးပို့ပါလိမ့်မည်ဆိုပါကသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း ...

ယောဘကင်မရွန်း: ဘူတာရုံ GULFIN FOR ဝန်ဆောင်မှုဘူတာန်ထမ်းခေါ်ယူမှု

ဘူတာရုံ GULFIN Yaounde (90.000F) FOR ဝန်ဆောင်မှုဘူတာန်ထမ်းခေါ်ယူမှုဆွေးနွေးရန် - * ်ထမ်းခေါ်ယူမှု 05 အမှုထမ်း ...
3 ၏စာမျက်နှာ 27