ရိုးရှင်းစွာမျိုးစုံ PDF ကိုပေါင်းစည်း - သိကောင်းစရာများ

အဆိုပါ PDF ဖိုင်ရယူရန်သို့မဟုတ်အိတ်ဆောင်စာရွက်စာတမ်း Format ကို, Adobe Systems ကတီထွင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ PDF ကိုရယူထားပါတယ် ...
1 ၏စာမျက်နှာ 29