လမ်းညွှန်အမျိုးအစား

TECH & Telecom

Facebook étend ses photos 3D pour travailler sur des photos prises sur des combinés plus anciens…

Facebook သည် iPhone 3 ကဲ့သို့သောဟောင်းနွမ်းသောဟန်းဆက်များပေါ်တွင်ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်၎င်း၏ 7D ဓာတ်ပုံစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးချဲ့လိုက်သည်။

Rainbow Six Siege: Ubisoft သည်အခမဲ့ကစားရန်နည်းဗျူဟာ FPS သို့ပြောင်းရန်စဉ်းစားနေသည်

Le free-to-play pourrait prochainement s'inviter dans Rainbow Six Siege. Leroy Athanassoff, le directeur de Rainbow Six Siege, estime que le modèle free-to-play intéresse de plus en plus ses équipes, mais de nombreux aspects doivent…
ဒီ link ကိုလိုက်နာမဟုတ်ပါ Do သို့မဟုတ်သင် site မှပိတ်ပင်ထားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်!
LinkedIn အော်တို Publish မှ WP မှပံ့ပိုးသည် : XYZScripts.com